Om

Kundaliniyoga

                                                                                                                                                                       

Yogapasset

Kundaliniyoga är en kombination av flödande och lugna kroppsställningar, andningsövningar, avslappning, meditation och medveten närvaro. Det är en mjuk, men samtidigt dynamisk och kraftfull yogaform, som mjukar upp och ger styrka, smidighet och uthållighet samt ger dig verktyg för mental och fysisk utveckling. Kroppsställningarna är relativt enkla och går att modifiera utifrån var och ens förmåga. Du tränar på att lyssna inåt för läkning av kropp och själ. 


Du får möjlighet att utforska din kropp som ett energisystem och dina upplevelser i kropp och sinne leder dig till kontakt med din livsenergi, som kallas Kundalini. Yogan ger dig ett ökat flöde av energi i din kropp stärker ditt nervsystem och hjälper dig till balans i kropp och sinne. Du lär känna din kropp och blir medveten om hur den fungerar. Yogan utgår från att vi är energivarelser och att sjukdomar, krämpor och ohälsa handlar om blockeringar i vårt energiflöde, vilka justeras av vårt yogautövande.


Andningen är central och vi använder oss av olika andningstekniker och andningsövningar.  


Meditation är en aktiv process där kroppen är avslappnad, men sinnet är fokuserat. I meditationen har du olika fokus t.ex. andning, visualisering eller mantra. Genom meditation rensar vi ut gamla invanda tankemönster, som ofta är det som styr våra tankar och handlingar. Forskning visar att meditation och yoga har god effekt vid stresstillstånd.


Varje pass har ett tema och en intention vad vi vill uppnå. Under terminen har vi olika teman och därmed också olika pass. Varje pass innehåller alltid ställningar (asanas), andningsövningar (pranayama) och meditation, antingen andningsmeditation eller mantrameditation och även Yoga Nidra


Ibland använder jag instrument som gong, klangskålar och chakrastimulerande instrument för soundhealing. 


Kundaliniyoga går bra att göra om du är gravid, men vissa övningar ska du inte göra. Tala därför om det, så du kan få andra alternativa övningar. Andningsövningarna ger dig en bra förberedelse inför förlossningen.


Praktiskt: Kom i mjuka bekväma kläder och var gärna barfota. Undvik att äta tätt inpå passet. 


Yinyoga


Yinyoga är ett stillsamt men kraftfullt yogapass. Vi jobbar mjukt men kraftfullt med kroppens bindväv och inre organ, med andningen och med att vara närvarande i kropp och sinne (mindfulness).


Yinyogan har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin och läran om kroppens energikanaler, meridianer och de inre organens påverkan på vårt välmående. Kroppens yindelar (bindväv, ligament och skelett) stretchas och påverkas enligt samma tankesätt som vid akupunktur. Yinyoga kan också utövas funtionellt, där vi fokuserar på specifika kroppsdelar.


Vi använder oss av olika yogapositioner, främst sittande och liggande. Vi uppmärksammar tankar och känslor i kropp och sinne och stannar i övningarna  under 3-5 minuter, strävar efter att slappna av i musklerna och låta bindväven långsamt töjas ut. Här tränar vi också på att hantera när det stramar och spänner. Vi blir även uppmärksamma på hur andningen påverkar oss.


Du använder dig av kuddar, filtar eller bolster för att ge kroppen stöd där den behöver. Så småningom kommer du att märka att du får en ökad rörlighet och smidighet. Du övar dig också i att hantera dina tankar och att vara närvarande i nuet. 


Praktiskt: Kom i mjuka, bekväma kläder. Undvik att äta tätt inpå passet. 

MediYoga - Medicinsk yoga


Mediyoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som kommer ur kundaliniyogan. MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på ett flertal arbetsplatser och används inom vården på flera ställen i Sverige och i världen. Forskning pågår ständigt kring MediYoogans effekter. För mer information om Mediyoga - se www.mediyoga.se


Jag använder dels Mediyogans standardiserade pass, dels klasser som inspirerats av Göran Boll (Mediyogans grundare) och även klasser med grund i Kundaliniyogans tradition.


Yoga är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan i hela livssituationen. Yogan utgår från att människan är en energivarelse och problem, sjukdomar och krämpor handlar om stopp och blockeringar i våra energiflöden. Yoga och meditation regelbundet justerar denna energibalans.

MediYoga/Medicinsk yoga är en lugn, mjuk, men samtidigt kraftfull yogaform.


Andningen är central och vi använder olika andningstekniker och andningsövningar.


Meditation är en viktig del av yoga passet. Hur vi tänker och handlar beror ofta på gamla invanda tankemönster, som kanske inte längre är till nytta för oss. Meditation renar och rensar vårt undermedvetna och ger möjlighet till utveckling och förändring. Muskelspänningen sjunker och kroniska smärttillstånd kan därför lindras. Även kroppens negativa reaktion på stress minskar.


Kurserna passar dig som vill upptäcka yogans kraft och stimulera kroppens självläkande förmåga. Kroppsställningarna är enkla och går alltid att modifiera. Passet kan även göras sittande på stol.


Ibland använder jag gong, klangskålar och chakrastimulerande instrument för soundhealing.


Mediyoga går utmärkt att utöva om du är gravid. Tala om det så får du alternativ till de övningar du inte bör utföra vid graviditet. Andningsövningarna ger dig en god förberedelse inför förlossningen.


Praktiskt: Kom i mjuka kläder. Undvik att äta tätt inpå passet


För tillfället erbjuds inga Hathayogaklasser


Hathayoga

Vi arbetar här med ställningar (asanas) från fr.a  klassisk Hathayoga, men även inslag från andra traditioner kan vävas in.

Passet börjar med en lugn uppmjukning och sen följer övningar, som inte är alltför fysiskt krävande. Alternativa asanas finns och vi kan använda hjälpmedel som klossar och kuddar.


Som i all yoga är andningen central och klasserna kommer även att innehålla Pranayama (andningsövningar). Vi använder hela tiden vår andning i positionerna.


Hathayogan säger att du tränar dig i att hantera sinnet genom att hantera kroppen. Du blir medveten om din kropp och hur den fungerar.

Du tränar i din egen takt och ökar efterhand smidighet, balans, styrka, kondition och fokus.


Vi använder ibland även meditation för att rensa och rena vårt undermedvetna och öppna upp för utveckling


Klassen passar i stort sett alla om du inte har alltför kraftiga fysiska begränsningar, nybörjare såväl som van utövare.


Praktiskt: Undvik att äta tätt inpå passet. Kom i bekväma kläder.
För tillfället erbjuds inga Yindaliniklasser


Yindaliniyoga

Yindalini-yoga är en klass där vi arbetar med Yin och Yang, som hjälper kroppen till balans och harmoni. I det kinesiska tankesättet är våra energier antingen yin eller yang, där ingen av dem existerar utan den andra. Exempel är jord-himmel, måne-sol, mörker-ljus. Vi ser det i den kända Yin/yang-symbolen. Yangenergin är den kraftfulla mer dynamiska energin, medan yinenergin är mjukare. Du mjukar upp en stel kropp och stärker kropp och sinne. Du får verktyg att lyssna inåt och främjar balans mellan din kropps yin och yangenergi.


I klassen  inleder vi med dynamiska yangövningar, som är mjuka men kraftfulla och stärkande. Därefter avslutar vi med övningar från Yinyogan, där vi stannar i positionerna 3-5 minuter och påverkar kropen djupt in i bindväven. Vår strävan är balansera våra energier och vi tränar att vara medvetet närvarande i vår kropp och i nuet.


Du tränar utifrån din kropps egen förmåga. Klassen passar både för nybörjare och för vana utövare.


Praktiskt: Kom i mjuka kläder. Undvik att äta tätt inpå passet.

Personlig yogaträning

Om du inte vill träna i grupp utan göra din yogaträning hemma så träffas vi först en gång för att diskutera igenom dina önskemål och eventuella styrkor, behov och begränsningar. Vi går då också igenom några grundläggande övningar och meditationer som du får med dig hem att träna på.


Därefter gör jag ett personligt program för din hemmaträning som vi går igenom  och övar nästa gång vi ses.


Vi ses alltså två gånger och vill du därefter återkomma för att få ett nytt program, så bokar vi detta till reducerat pris.


Kontakta mig för mer information