Om

Kundaliniyoga

                                                                                                                                                                       

Yogapasset

Kundaliniyoga är en kombination av kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayama), avslappning, meditation och medveten närvaro (mindfulness).Det är en lugn, mjuk, men samtidigt dynamisk och kraftfull yogaform. Du jobbar utifrån din dagsform och din kropps förutsättningar. I kundaliniyoga gör vi först ett helt yogapass, sedan avslappning och meditation.


Du får möjlighet att utforska din kropp som ett energisystem och dina upplevelser i kropp och sinne leder dig till kontakt med din livsenergi, som kallas Kundalini. Yogan kan ge dig ett ökat flöde av energi i din kropp, öka ditt immunförsvar, stärka ditt nervsystem och hjälpa dig till balans i kropp och sinne.

 

Under terminen gör vi olika pass och vi gör dem några gånger för att lära känna dem och för att känna vad som händer i kropp och sinne.


Vi använder också mantan och chanting, som ger ljudvibrationer    


Andningen är central och vi använder oss av olika andningstekniker och andningsövningar. Du andas genom näsan och följer din andning i övningarna om inget annat instrueras.


Meditation är en aktiv process där kroppen är avslappnad, men sinnet är fokuserat. I meditationen har du olika fokus t.ex. andning eller mantra. Genom meditation rensar vi ut gamla invanda tankemönster, som ofta är det som styr våra tankar och handlingar.

Även meditationerna gör vi några gånger. Ibland låter vi kropp och sinne slappna av fullständigt genom gongens vibrationer. Forskning visar att meditation och yoga har god effekt vid stresstillstånd.


Kundaliniyoga passar alla. Kroppsställningarna är relativt enkla och går att modifiera utifrån var och ens förmåga. Passen ger styrka, kondition och rörlighet. Du får gärna kopior på passen för hemmaträning om du önskar.


Kundaliniyoga går bra att göra om du är gravid, men vissa övningar ska du inte göra. Tala därför om det, så du kan få andra alternativa övningar. Andningsövningarna ger dig en bra förberedelse inför förlossningen.


Praktiskt: Kom i mjuka bekväma kläder och var gärna barfota. Undvik att äta tätt inpå passet. Ta gärna med en kudde för att sitta bekvämt under meditationen. Öva i din egen takt och pressa inte kroppen.

Yinyoga


Yinyoga är ett mjukt men kraftfullt yogapass.  Vi jobbar mjukt men kraftfullt med kroppens bindväv och inre organ, med andningen och med att vara närvarande i kropp och sinne (mindfulness).

Yinyogan har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin och läran om kroppens energikanaler, meridianer och de inre organens påverkan på vårt välmående. Kroppens yindelar (bindväv, ligament och skelett) stretchas och påverkas enligt samma tankesätt som vid akupunktur.


Vi använder oss av olika yogapositioner, främst sittande och liggande. Vi uppmärksammar tankar och känslor i kropp och sinne och stannar i övningarna en stund, strävar efter att slappna av i musklerna och låta bindväven långsamt töjas ut. Här tränar vi också på att hantera när det stramar och spänner. Vi blir även uppmärksamma på hur andningen påverkar oss.


Passet inleds med en kort meditation och avslutas med avslappning och meditation, eller så låter vi kropp och sinne slappna av fullständigt i vibrationerna från gongen.


Du tränar utifrån vad din kropp tillåter. Du använder dig av kuddar, filtar eller bolster för att ge kroppen stöd där den behöver. Så småningom kommer du att märka att du får en ökad rörlighet och smidighet. Du övar dig också i att hantera dina tankar och att vara närvarande i nuet. Klassen passar såväl nybörjare som van utövare


Praktiskt: Kom i mjuka, bekväma kläder. Undvik att äta tätt inpå passet. Ta gärna med en kudde. Du övar i din egen takt och pressar inte kroppen.

MediYoga - Medicinsk yoga


Mediyoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som kommer ur traditionell kundaliniyoga. MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på ett flertal arbetsplatser och används inom vården på flera ställen i världen. MediYoga används i vården för rehabilitering av personer med hjärtproblem, astma, utmattning/utbrändhet, högt blodtryck, sömnproblem, migrän, smärta m.fl. Tanken bakom MediYoga är att kombinera västerländsk medicin med yogans effekter. MediYoga har en god effekt mot stress.

Forskning pågår ständigt kring MediYoogans effekter. För mer information om MediYoga se www.mediyoga.com


Vi använder tre grundläggande startprogram i MediYoga och går sen vidare med fortsättningsprogram utifrån gruppens förutsättningar eller så använder vi andra terapeutiska yogapass.


Yoga är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan i hela livssituationen. Människan är en energivarelse och problem, sjukdomar och krämpor handlar om stopp och blockeringar i våra energiflöden. Yoga och meditation regelbundet justerar denna energibalans.

MediYoga/Medicinsk yoga är en lugn, mjuk, men samtidigt kraftfull yogaform.


Andningen är central i alla former av yoga och så även i MediYoga/Medicinsk Yoga.


Meditation är en viktig del av yoga passet.  Hur vi tänker och handlar beror ofta på gamla invanda tankemönster, som kanske inte längre är till nytta för oss. Meditation renar och rensar vårt undermedvetna och ger möjlighet till utveckling och förändring. Muskelspänningen sjunker och kroniska smärttillstånd kan därför lindras. Även kroppens negativa reaktion på stress minskar.


Kurserna passar dig som vill upptäcka yogans kraft och stimulera kroppens självläkande förmåga. Den passar utmärkt för dig som är stressad eller utmattad eller som lider av kronisk smärta. Mediyoga går utmärkt att utöva om du är gravid. Tala om det så får du alternativ till de övningar du inte bör utföra vid graviditet. Andningsövningarna ger dig en god förberedelse inför förlossningen.


Du tränar helt utifrån din egen förmåga och hela passet kan utföras sittande på stol. Klassen passar både dig som är nybörjare och som är van utövare.


Praktiskt: Kom i mjuka kläder. Undvik att äta tätt inpå passet. Ta gärna med dig en kudde.


Barn- och Familjeyoga   

Tillsammans gör vi en yogasaga/berättelse med olika yogaövningar/ställningar, en vila/avslappning och en liten meditation. Andningen är här som i all yoga det viktigaste och vi andas tillsammans i små andningsövningar. Vi gör enkla yogaövningar under sagan.


Barnen får en tid och en plats att lugna sig och känna efter hur de mår. Yogan stärker självkänsla och självförtroende. Den underlättar också för att känna balans i livet och reducerar stress.


Yogan passar för barn ca 4-10 år tillsammans med föräldrar, far- eller morföräldrar eller någon annan vuxen


För närvarande erbjuder jag ingen Barn- och Familjeyoga. Startar vid intresse

Hathayoga

Vi arbetar här med ställningar (asanas) från fr.a  klassisk Hathayoga, men även inslag från andra traditioner kan vävas in.

Passet börjar med en lugn uppmjukning och sen följer övningar, som inte är alltför fysiskt krävande. Alternativa asanas finns och vi kan använda hjälpmedel som klossar och kuddar.


Som i all yoga är andningen central och klasserna kommer även att innehålla Pranayama (andningsövningar). Vi använder hela tiden vår andning i positionerna.


Hathayogan säger att du tränar dig i att hantera sinnet genom att hantera kroppen. Du blir medveten om din kropp och hur den fungerar.

Du tränar i din egen takt och ökar efterhand smidighet, balans, styrka, kondition och fokus.


Vi använder ibland även meditation för att rensa och rena vårt undermedvetna och öppna upp för utveckling


Klassen passar i stort sett alla om du inte har alltför kraftiga fysiska begränsningar, nybörjare såväl som van utövare.


Praktiskt: Undvik att äta tätt inpå passet. Kom i bekväma kläder.Personlig yogaträning

Om du inte vill träna i grupp utan göra din yogaträning hemma så träffas vi först en gång för att diskutera igenom dina önskemål och eventuella styrkor, behov och begränsningar. Vi går då också igenom några grundläggande övningar och meditationer som du får med dig hem att träna på.


Därefter gör jag ett personligt program för din hemmaträning som vi går igenom  och övar nästa gång vi ses.


Vi ses alltså två gånger och vill du därefter återkomma för att få ett nytt program, så bokar vi detta till reducerat pris.


Kontakta mig för mer information