Aktuellt


Höstterminsstart tisdag 13 septemberCovidinfo


Även om alla restriktioner är borta finns fortfarande smittorisk, så tänk på avstånd och handhygien


Det är 30 min mellan klasserna, vilket medför säkrare in- och utpassering. De kritiska momenten är vid in- och utpassage, då hallen är trång. Att hålla avstånd är den viktigaste skyddsfaktorn. 


Jag uppmanar dig att stanna hemma om du är sjuk, eller har något som helst symptom från luftvägar eller annat som kan tyda på att du skulle vara smittad.


Du som har förbetalda klasser har självklart dessa tillgodo om du måste stanna hemma.


 

Alla nya besked kommer att publiceras här på hemsidan och på Yoga Ayanas facebooksida och Instagram